Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Internet-osoite:
OPR-Finance Oy
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki
020 741 2030
asiakaspalvelu@everyday.fi
020 741 2031
www.everyday.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi: Tililuotto
Luoton kokonaismäärä: 300,00 € - 2 000,00 €
Nostoa koskevat tiedot: Luotonsaaja voi nostaa luottoa heti hyväksytyn lainapäätöksen saatuaan. Rahat siirretään asiakkaan ilmoittamalle tilille asiakaspalvelun aukioloaikoina heti kun asiakkaan tekstiviestillä tai verkkopalvelussa suorittama nostopyyntö on vastaanotettu.
Luottosopimuksen voimassaoloaika: Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Maksuerät: Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät maksamattoman pääoman, nostoprovision ja mahdollisen koron avoimelle saldolle.
Kuukausierän vähimmäislyhennys on 10 % avoimesta saldosta, kuitenkin vähintään 20 €. Koko avoimen saldon voi myös maksaa kerralla.
Maksettava kokonaismäärä: Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä ja sen takaisinmaksusta.
Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos luottoa on 100,00 €, korkoineen ja nostoprovisioineen on 121,00 €, kun luotto maksetaan takaisin kolmessa kuukausierässä

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot: Luoton nostot ja nostoprovisiot ovat korottomia niiden jälkeistä laskutuspäivää seuraavaan eräpäivään saakka, minkä jälkeen avoimelle saldolle lasketaan kuukausikorkoa 5 % (nimellinen vuosikorko 60 %).
Todellinen vuosikorko: Kuluttajasuojalain mukainen todellinen kulut huomioiva vuosikorko tyypilliselle 800,00 € luotolle on 89,66 %.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava:
-Vakuutus
-tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus


Ei
Ei

Muut kustannukset

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset: Luoton nostamisesta veloitetaan nostoprovisio 15 % nostetun lainan pääomasta.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut: Luotonsaajalta veloitetaan kirjallisesta maksuhuomautuksesta 5,00 €. Maksuhuomautus lähetetään, mikäli maksu on viivästynyt yli 14 päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Maksun puuttuessa 14 päivän kuluttua maksuhuomautuksen lähettämisestä, siirtyy koko saatava maksuhuomautuksineen perintään. Luotonsaajalta veloitetaan lain mukaiset kohtuulliset perintäkulut. Vapaaehtoisen perinnän jälkeen, mikäli saatava on edelleen maksamatta, velka siirtyy oikeudelliseen perintään, josta kertyvät kulut tulevat luotonsaajan maksettavaksi. Edellä mainittujen kulujen lisäksi, alkuperäisen eräpäivän jälkeen veloitetaan lakisääteinen viivästyskorko.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista
Kyllä
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta kanssanne
Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

Luotonmyöntäjän kaupparekisterinumero: 1993902-6
Luotonmyöntäjää valvova viranomainen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
rekisteröintitunnus: 2010/KLU216A
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- paikka ja päiväys
- lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:

OPR-Finance Oy
Everyday, Peruuttamisilmoitus
Lautatarhankatu 8 B
00580 HELSINKI

Peruuttamisilmoituksen voi myös lähettää faksilla numeroon 020 741 2031. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Mikäli kysymyksessä on alle 200 euron luotto, on Luotonantajalla kuitenkin oikeus periä luotonsaajalta luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt: Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä.